CO TO JEST WEBQUEST?

WebQuest (tł. "Poszukiwania w Sieci"), jest zorientowaną na uczniowskie badania formą zajęć edukacyjnych, w którym wyjściowym źródłem informacji jest Internet.

  • Uczniowie w oparciu o Sieć zgłębiają zadaną tematykę, starają się weryfikować jakość uzyskiwanej informacji (także w oparciu o źródła pozainternetowe).
  • Pozyskane informacje uczniowie gromadzą, redagują i przygotowują do prezentacji za pomocą elektronicznych narzędzi.
  • Narzędziem może być serwis internetowy, program do prezentacji lub  zwykły edytor tekstowy z  ilustracjami i linkami do źródeł.

 

w oparciu o  Lechosław Hojnacki

http://www.enauczanie.com/metodyka/webquest/o-metodzie-webquest

CZEMU SŁUŻY?

WEBQUEST uczy efektywnego korzystania z Internetu jako źródła informacji. Motywuje młodego badacza do twórczego wykorzystania informacji, a nie tylko ich wyszukania. Wspomaga jego myślenie. Sprzyja dokonywaniu analizy, syntezy i ewaluacji.  


WEBQUESTY są efektywniejsze od tradycyjnych metod nauczania, ponieważ lepiej motywują do uczenia się, stwarzając np. możliwość wcielania się przez uczniów w różne ciekawe role (naukowców, detektywów, reporterów). Umożliwiają także uczestnictwo w zainscenizowanych sytuacjach według zaproponowanych scenariuszy lub tworzenia własnych prezentacji multimedialnych zamieszczanych na stronach internetowych.


w oparciu o  M.Wilk i M.Szafrańca: Innowacyjne metody kształcenia. Skrypt do projektu: „Belfer on-line”. RODN”WOM” w Katowicach, Katowice 2010)

 

WIĘCEJ O PROJEKCIE TU: http://patyczakiwebquest.jimdo.com/

TABLICĘ NA KTÓREJ MACIE WYKONAĆ ZADANIE PIERWSZE ZNAJDZIECIE W ZAKŁADCE: PROCES (klikamy), następnie 1 (klikamy).

Zadanie nr 2 (klikamy 2). Zadanie nr 3 (klikamy 3) i tak dalej...